Co to jest cyrkulacja wody użytkowej?

Prysznic, wanna, umywalka, zlew – do każdego doprowadzona jest zimna woda (tzw. wodociągowa), oraz ciepła woda użytkowa (c.w.u.). Ciepła woda może być dostarczana ze zbiornika, w którym ogrzewana jest przez kocioł. Dzięki

Jeśli przez jakiś czas nie odkręcamy kranu, to woda znajdująca się w rurach wychłodzi się. Po odkręceniu kranu, musimy wówczas poczekać aż zleci chłodna woda z rur, zanim popłynie ciepła – o wymaganej temperaturze. Im większa jest odległość punktów poboru c.w.u. od zbiornika, tym dłużej trzeba poczekać na ciepłą wodę. I żeby temu zapobiec stosuje się właśnie cyrkulację.

Jak działa cyrkulacja ciepłej wody użytkowej?

Cyrkulacja wody użytkowej to dodatkowa rurka, którą prowadzi się od zbiornika, do najdalej położonych punktów poboru c.w.u., wyposażona w pompę, tzw. pompę cyrkulacyjną. Pompa załącza się co jakiś czas powodując przepływ wody. Dzięki temu, schłodzona woda z rur trafia z powrotem do zbiornika, a jej miejsce zajmuje woda o odpowiedniej temperaturze. Po odkręceniu kranu niemal od razu poleci ciepła woda – nie trzeba będzie na nią długo czekać.

Cyrkulacja powoduje straty energii – wyższe koszty ogrzewania wody. Poprawia jednak komfort korzystania z niej. Żeby ograniczyć do minimum straty spowodowane cyrkulacją ciepłej wody użytkowej, pompa cyrkulacyjna powinna pracować w godzinach kiedy korzystamy z c.w.u. Gdy nie korzystamy z ciepłej wody, pompa cyrkulacyjna powinna się wyłączać, np. w nocy i podczas nieobecności mieszkańców.

Rys. Pompa cyrkulacyjna wyłączona. Brak poboru c.w.u. i wychłodzenie wody w rurach. Po odkręceniu kranu trzeba poczekać zanim poleci ciepła woda.

Rys. Pompa cyrkulacyjna pracuje. Wychłodzona woda trafia z powrotem do zbiornika c.w.u., a jej miejsce zajmuje ciepła – gotowa do użycia.