Ciepły montaż okien

Przez okna ucieka od 15 do 30% ciepła, a gdy są one nieszczelne lub wątpliwej jakości, co w domach budowanych w ubiegłym wieku często się zdarza, utrata ta może być jeszcze większa.

Ciepły montaż okien

Użycie najcieplejszym materiałów do ocieplenia domu podczas termoizolacji nie przyniesie oczekiwanych korzyści, jeśli nie wymienimy okien na szczelne. Oczywiście ważne jest także ich prawidłowe zamontowanie. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie i pozostałym domownikom odpowiedni komfort cieplny oraz zapobiegniemy zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych. Pamiętajmy, że nawet najmniejsze błędy wykonawcze powodują osłabienie struktury warstwy izolacyjnej, a tym samym przyczyniają się do powstawania mostków termicznych, czyli miejsc przez które ucieka ciepło z naszego domu.        

Ciepły montaż – co to jest?

Ciepły montaż polega na odpowiednim uszczelnieniu miejsca, w którym zostaną osadzone okna. W ten sposób eliminuje się ryzyko powstawania obwodowych i miejscowych mostków termicznych oraz przemarzania muru. Różnica między „standardowym” a ciepłym montażem okien polega na sposobie wykonania uszczelnień między murem konstrukcyjnym a ramą ościeżnicy. W ciepłym montażu termoizolacja pianki PUR jest zabezpieczana dodatkowymi warstwami od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Uszczelnienie wewnętrzne stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Środkowa warstwa pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego. Głównym zadaniem uszczelnienia zewnętrznego jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz. 

Jak montować okna?

  • W ścianie dwuwarstwowej z izolacją zewnętrzną o grubości 10-15 cm okno umieszczamy jak najbliżej muru, a dokładnie jego krawędzi zewnętrznej, do której przylega warstwa ocieplenia zachodząca na ramę. Okno może być także wysunięte w warstwę ocieplenia (na mniej więcej połowę grubości profilu) – taki montaż znacząco poprawia przebieg izoterm na ościeżnicy i wokół okna. Stopień wysunięcia ościeżnicy w warstwę ocieplenia zależy od jej planowanej grubości. Parapet zewnętrzny powinien mieć szerokość przynajmniej 10 cm. Dlatego w ścianie dwuwarstwowej z 10-15 cm ociepleniem ze styropianu okna mogą być wysunięte tylko kilka centymetrów w warstwę termoizolacji. Może to być połowa grubości profilu. Pamiętajmy, że profile okien energooszczędnych i pasywnych mają nawet 9-10 cm grubości. Optymalnym rozwiązaniem jest całkowite wysunięcie okna w warstwę ocieplenia. Jednak o takim pełnym umieszczeniu okien w ociepleniu można myśleć właściwie tylko przy planowanym ociepleniu domu na poziomie pasywnym, czyli styropianem lub wełną mineralną grubości co najmniej 20 cm.
  • W ścianie trójwarstwowej okno mocuje się w warstwie izolacyjnej na długich kotwach przytwierdzonych do wewnętrznego muru nośnego. Jest to rozwiązanie optymalne. Warstwa ocieplenia ma zwykle 10-12 cm grubości, więc profil okna jest otoczony warstwą izolacyjną.
  • Istnieje także możliwość montażu warstwowego w ścianie jednowarstwowej, która ma grubość 40-50 cm – w tym przypadku okno umieszczamy dokładnie w połowie muru.  Nie powinno być ono zamocowane zbyt głęboko, bo jego zadaniem jest doświetlenie pomieszczeń, a im bliżej zewnętrznej krawędzi będzie ustawione, tym więcej światła wpuści do wnętrza. Nie może być też umieszczone zbyt blisko zewnętrznej krawędzi, bo profil ościeżnicy będzie znacznie zimniejszy niż wtedy, gdy zamontujesz go głębiej w ścianie.