Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Kotły

Ciepło i prąd z kotła gazowego

Czy urządzenie grzewcze może wytwarzać równocześnie ciepło i prąd?
Dążenie do maksymalnego obniżenia kosztów eksploatacji domów skłania producentów do szukania nowych rozwiązań. Sam kocioł kondensacyjny już nikogo dzisiaj nie zachwyca, bo stał się standardem. Można powiedzieć, że nie da się z niego nic więcej wycisnąć. Czy na pewno?

Sprawności wykorzystania energii gazu w kotłach osiągnęły maksymalne wartości, które trudno pobić. Jednak nowe możliwości otwierają urządzenia hybrydowe, w których połączono niezależne źródła ciepła, bądź źródła ciepła i energii elektrycznej. Przykładem mogą być tutaj: połączenie w jednej obudowie gazowego kotła kondensacyjnego i powietrznej pompy ciepła (Vitocaldens 222-F); kocioł gazowy kondensacyjny, który dostarcza ciepło i jednocześnie produkuje prąd (Vitotwin 300-W i Vitotwin 350-F).

Jak uzyskać ciepło i prąd jednocześnie

Urządzenia produkujące ciepło i prąd znane są już od dawna. Są to tzw. urządzenia kogeneracyjne, które często stosowane są w większych obiektach, jak np. hotele, zakłady przemysłowe, budynki wielorodzinne, szpitale, oczyszczalnie ścieków itd. Od niedawna oferowane są również o mniejszych mocach, dopasowanych do domów jedno- i dwurodzinnych – określane jako urządzenia mikrokogeneracyjne.

Vitotwin ciepło i prądVitotwin jest takim właśnie urządzeniem mikrokogenracyjnym, w którym znajduje się gazowy kocioł kondensacyjny i silnik Stirlinga. Silnik Stirlinga przetwarza energię cieplną w mechaniczną bez wewnętrznego spalania paliwa – jest to silnik cieplny ze spalaniem zewnętrznym. Energia mechaniczna zamieniana jest następnie na elektryczną w generatorze.  Silnik wykorzystuje ciepło dostarczane z zewnątrz, przez co może być zasilany ciepłem ze spalania dowolnego paliwa, np. z biomasy, biogazu, czy z gazu ziemnego lub płynnego. Cicho pracuje, nie wymaga obsługi, a co najważniejsze, dzięki wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej obniża koszty zużycia prądu w domu.

Przy okazji pracy silnika powstaje również ciepło, wykorzystywane do ogrzewania. Jeśli jest go zbyt mało, aby np. ogrzać dom, wówczas załącza się kocioł gazowy, który uzupełnia brakującą ilość potrzebnego ciepła – pokrywa tzw. obciążenie szczytowe. W ten sposób silnik Stirlinga pokrywa podstawowe zapotrzebowanie na ciepło i prąd gospodarstwa domowego. Tym samym zmniejsza się pobór drogiego prądu z sieci energetycznej. A jeśli nasze urządzenie produkuje więcej prądu niż potrzebują domowe odbiorniki energii elektrycznej, możemy go odprowadzić do sieci energetycznej. Oczywiście, otrzymamy za to wynagrodzenie.

Przykładowy schemat instalacji; 1 – agregat mikrokogeneracyjny Vitotwni 300-W; 2 – zasobnik buforowy wody grzewczej z zabudowanym podgrzewaczem c.w.u. – Vitocall 340-M o pojemności 400 litrów; 3 – instalacja ogrzewania w domu; 4 – bezprzewodowy moduł zdalnego sterowania; 5 – urządzenie monitorujące – zdalne sterowanie; 6 – licznik dwukierunkowy; 7 – licznik wyprodukowanej energii elektrycznej (zabudowany w Vitotwin); 8 – domowa sieć elektryczna; 9 – publiczna sieć elektryczna 

 

Podczas pracy stale wytwarzane jest ciepło, dlatego niezbędny jest zasobnik buforowy wody grzewczej. W przypadku Vitotwin 350-F jest on już wbudowany w urządzenie. W zależności od potrzeb można dowolnie dobrać wielkość zbiornika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Zwiększone zapotrzebowanie na prąd w domu możemy sygnalizować naszej elektrowni, wykorzystując funkcję produkcji energii elektrycznej na żądanie. Funkcja ta aktywowana jest przez zegar sterujący lub przyciskiem na bezobsługowym pilocie sterującym czy za pomocą gniazdka bezprzewodowego. Można w ten sposób produkować własny prąd przy większym na niego zapotrzebowaniu, np. podczas prania i gotowania.

Rachunki za prąd w naszym domu będą tym mniejsze, im większą ilość energii elektrycznej wyprodukuje urządzenie mikrokogeneracyjne, czyli im mniej prądu będziemy musieli pobierać z sieci energetycznej.

Vitotwin pracuje szczególnie efektywnie przy rocznym zużyciu gazu ziemnego co najmniej 1800 m3/rok (> 20 000 kWh/rok) i zużyciu energii elektrycznej ponad 3000 kWh rocznie. Odpowiada to zapotrzebowaniu przeciętnego, modernizowanego domu jedno- lub dwurodzinnego.

Więcej informacji – Prospekt Vitotwin 300-W/350-F: http://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Kogeneracja/KP-Vitotwin_350-F_i_300-W_2015_08.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/KP-Vitotwin_350-F_i_300-W_2015_08.pdf

Tagi
ciepło / kocioł kondensacyjny / mikrokogenracyja / prąd / silnik Stirlinga / vitotwin

Popularne