Co to jest bufor – zbiornik buforowy?

Zbiornik buforowy potocznie nazywany jest buforem. Jest to zbiornik, którego głównym zadaniem jest magazynowanie wody grzewczej, czyli zasilającej instalację ogrzewania budynku. Takie zbiorniki można spotkać w instalacjach z kotłami na paliwo stałe, z pompami ciepła, kolektorów słonecznych, w instalacjach rekuperacji, a nawet w instalacjach fotowoltaicznych.

Zbiornik buforowy – instalacja z kotłem na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe, jak również kominki z płaszczem wodnym, „lubią” wysoką temperaturę wody grzewczej i osiągają najwyższą sprawność, gdy pracują z mocą zbliżoną do maksymalnej. A, im wyższa sprawność kotła, tym mniejsze zużycie paliwa = oszczędniejsze ogrzewanie.

Bufor pozwala łączyć ze sobą różne źródła ciepła, na przykład pompy ciepła i kotła na paliwo stałe, kocioł gazowy/olejowy i na paliwo stałe. Jak również, może łączyć otwartą instalację grzewczą, z zamkniętą.

W zależności od temperatury zewnętrznej dom potrzebuje więcej bądź mniej ciepła do jego ogrzania. Tym samym, trudno jest zawsze zapewnić optymalne warunki dla pracy kotła. Rozwiązaniem może być zbiornik buforowy, w którym możemy gromadzić ciepło (magazynować) i wykorzystywać w późniejszym czasie. W ten sposób:

  • kocioł może pracować z optymalną mocą, a nadmiar ciepła gromadzony jest w buforze; instalacja ogrzewania domu pobiera z bufora tyle ciepła ile potrzebuje w danej chwili,

  • kocioł pracuje z optymalną sprawnością i w optymalnym zakresie temperatury wody grzewczej – zużywa mniej opału (niższe koszty ogrzewania) i w mniejszym stopniu narażony jest na korozję (dłuższa żywotność kotła),

  • wydłużony czas pomiędzy kolejnym załadunkiem opału – nawet po wygaśnięciu kotła, można do ogrzewania domu korzystać z ciepła zgromadzonego w buforze,

  • optymalna współpraca instalacji z kotłem gazowym/olejowym i na paliwo stałe – kocioł gazowy czy olejowy „widzi” że mamy ciepło z kotła na paliwo stałe i nie załącza się;

„widzi” również, kiedy brakuje ciepła i automatycznie zaczyna normalnie pracować – samodzielnie ogrzewając dom.

Zbiornik buforowy z pompą ciepła

W instalacji z pompą ciepła:

nie zawsze potrzebny będzie zbiornik buforowy wody grzewczej,

niekiedy będzie zalecany,

a czasami bezwzględnie wymagany.

Bufor z pompą ciepła między innymi:

  • zapewnia wymagany minimalny przepływ wody grzewczej przez pompę ciepła,

  • pompa ciepła rzadziej się załącza i pracuje dłużej przy każdym załączeniu – mniejsze zużycie prądu i dłuższa żywotność pompy ciepła,

  • pozwala magazynować tańsze ciepło, wyprodukowane przez pompę w czasie obowiązywania tańszej taryfy energii elektrycznej (nocnej), które to ciepło można wykorzystać w godzinach obowiązywania droższej taryfy – dziennej,

  • stanowi zapas ciepła dla rozmrażania jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła.

Zbiornik buforowy ma wiele zalet. Jego wadą są dodatkowe nakłady na inwestycję. O tym czy powinniśmy go zastosować, lub czy warto to zrobić, powinien zdecydować projektant.

Rys. Przykładowe rozwiązanie instalacji pompy ciepła ze zbiornikiem buforowym.

Kolektory słoneczne

Jeśli kolektory mają również wspomagać ogrzewanie domu, potrzebny będzie akumulator ciepła w postaci zbiornika buforowego. Dzięki niemu całe ciepło możemy zgromadzi w zbiorniku, a instalacja ogrzewania domu pobierze tylko tyle, ile w danej chwili potrzebuje do jego ogrzewania.

Fotowoltaika, rekuperacja

Jeśli instalacja fotowoltaiczna (PV) produkuje w danej chwili więcej prądu niż potrzebuje dom, zamiast odprowadzać go do sieci energetycznej, może załączyć się pompa ciepła.

Zasilana prądem słonecznym pompa, przechowa wyprodukowane ciepło w buforze, z którego będzie można skorzystać do ogrzewania domu np. w nocy, do ogrzewania c.w.u., do ogrzewania powietrza nawiewanego do pomieszczeń przez rekuperator.