Kotly.pl
Patronat:
Viessmann
Strona główna/ ABC Ogrzewania / Bez kategorii / Formalności

Budowa domu: jak przejść przez pierwsze formalności?

Budowa domu to okres, który wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności, załatwienia niezbędnych pozwoleń oraz częstych wizyt w urzędach. Może wydawać się to, w szczególności w okresie pandemii, uciążliwym obowiązkiem. W poniższym artykule przedstawimy Państwu jak wygląda proces inwestycyjny realizujący budowę domu. Pozwoli to Państwu zaplanować od strony prawnej budowę domu krok po kroku oraz zredukować do minimum czas poświęcony na załatwianie formalności.

Zanim rozpoczniemy budowę domu, musimy przejść przez kilka etapów – od zakupu działki, przez pozwolenia, aż do prac przygotowujących teren pod budowę i samą budowę domu.

Budowa domu a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W pierwszym kroku musimy zbadać stan prawny działki, na której chcemy postawić dom. Niezbędne będzie do tego sprawdzenie czy dla terenu, na którym znajduje się działka, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Taką informację można uzyskać albo w urzędzie powiatowym albo w urzędzie miasta, na terenie którego położona jest działka. Informacje na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego publikowane są również na stronach internetowych właściwych urzędów.

Jeśli dla terenu, o którym mowa, został ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. To właśnie z tego dokumentu wyczytamy, czy na działce można wybudować nieruchomość, czy też nie np. gdy okaże się, że działka została oznaczona w nim jako działka leśna, nie do zabudowy.

Jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie został ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji. Jeśli budowę domu realizujesz na terenie zamkniętym (mogą to być np. tereny wojskowe lub kolejowe) wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego.

Budowa domu krok po kroku – formalności

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jakie dokumenty należy przygotować?

1) Projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach.

2) Zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt.

3) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4) Decyzję o warunkach zabudowy – jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5) Potwierdzenie zapłaty – jeśli część domu będzie użytkowana w innych celach niż mieszkaniowe, na przykład będziesz prowadzić sklep lub warsztat.

6) Urząd może wymagać dodatkowych dokumentów w nietypowych przypadkach. Dlatego wcześniej dowiedz się w urzędzie powiatowym albo urzędzie miasta, czy musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty.

budowa domu krok po kroku

Formalności ciąg dalszy, czyli gdzie złożyć powyższe dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w starostwie powiatowym, na terenie którego znajduje się działka. W przypadku miast na prawach powiatu – wniosek należy złożyć w urzędzie miasta. Jeśli działka jest w Warszawie – wniosek należy złożyć w urzędzie dzielnicy. Jeśli urząd powiatowy albo urząd miasta zgodzi się na budowę domu, zostanie wydane pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany z pieczątkami urzędu. W urzędzie otrzymamy również opieczętowany dziennik budowy. Za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy będzie odpowiadał kierownik budowy. Oczywiście nie zwalnia to właściciela od obowiązku sprawdzania rzetelności prowadzenia dziennika.

Ostatnim formalnym obowiązkiem inwestora na etapie przygotowywania budowy domu jest złożenie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Trzeba to zrobić przed przystąpieniem do pierwszych prac. Dopiero po złożeniu zawiadomienia można rozpocząć budowę domu.

Tagi
budowa domu / budowa domu krok po kroku / formalności / miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / pozwolenia

Popularne

Uzdatnianie wody Co potrafi zmiękczacz wody?