Zwrot podatku za instalację PV. Ulga podatkowa dla instalacji fotowoltaicznych

Od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym instalacja fotowoltaiczna (PV) jest jeszcze tańsza. Dla osób fizycznych, łatwo i bez dotacji, kredytu czy innego sposobu dofinansowania inwestycji. Sprawdź na czym polega ulga podatkowa dla instalacji fotowoltaicznych.

Od 1 stycznia 2019 roku właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego w rozliczeniu rocznym od podstawy obliczenia podatku dochodowego będzie mógł odliczyć wydatki związane z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej.

Ulga podatkowa w skrócie wygląda następująco:

  • odliczenie nie może przekroczyć 53 000 zł (koszt inwestycji),

  • koszty muszą być udokumentowane fakturami VAT,

  • realizacja inwestycji nie może trwać dłużej niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na jej realizację,

  • jeśli kwota odliczenia jest wyższa od dochodu podatnika w danym roku podatkowym, będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach – maksymalnie przez 6 lat,

  • podatek może zostać odliczony przy rozliczaniu się wg skali podatkowej 18%, 32% jak również wg podatku liniowego oraz ryczałtu.

Jak ulga podatkowa wygląda w praktyce?

Przyjmijmy, że decydujemy się na instalację PV z programu: Instalacja fotowoltaiczna „pod klucz” firmy Viessmann – kompletna instalacja wraz z montażem.

Instalacja PV o mocy 4,16 kWp z jej montażem: 21 813 zł brutto.

  • koszt inwestycji jest mniejszy od 53 000 zł, można więc odliczyć od podstawy obliczenia podatku całą kwotę: 21 813 zł,

  • tym samym, inwestor nie odda fiskusowi – zostanie w jego „kieszeni”: 3 926 zł (18% z 21 813 zł),

  • koszt instalacji PV zamiast 21 813 zł, wyniesie wówczas 17 887 zł brutto (21 813 zł – 3 926 zł = 17 887 zł).

Inne przykłady dla rozliczania się wg 18% skali podatkowej:

ulga podatkowa instalacje fotowoltaiczne

Więcej o programie Viessmann: Instalacja fotowoltaiczna „pod klucz” >

Nowe przepisy sprawiają, że instalacja fotowoltaiczna jest jeszcze tańsza i jeszcze bardziej opłacalna. Niestety, dotyczą tylko domów istniejących. Nie obejmują natomiast domów dopiero budowanych.