Zastrzeżenia prawne

Nota prawna

Budomedia Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, a służą tylko i wyłącznie celom ogólnoinformacyjny jego użytkowników.

Budomedia Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, analiz lub informacji, publikowanych w tym miejscu sieciowym oraz stronach z nim zlinkowanych a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Budomedia Sp. z o.o. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Budomedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Strony zawierają linki do innych stron www, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam infomacji i treści.

Budomedia Sp. z o.o. Warszawa, dnia 21 września 2015 roku
al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty, grafika i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą Budomedia Sp. z o.o.

Strony zostały przygotowane z należytą starannością. Jednak Budomedia nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strony zawierać mogą błędy.
Z tego powodu Budomedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tych stron.

Budomedia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach WWW kotly.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

Strony firmy zawierają linki do innych stron WWW. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.

Budomedia Sp. z o.o. Warszawa, dnia 21 września 2015 roku
al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa