Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

Ubezpieczyłeś swój dom? To nie znaczy, że w każdym przypadku będzie Ci się należeć odszkodowanie. Nie możesz na nie liczyć, jeśli nie masz przeglądów instalacji!

odszkodowanie

Ubezpieczamy dom żeby mieć „spokojną głowę”. Jeśli wydarzy się tragedia np. pożar, to liczymy że otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie, czyli określoną kwotę, dzięki której wszystko odbudujemy.

Jednak mało kto dokładnie czyta umowę ubezpieczenia, a są tam często zapisy, które mogą spowodować, że w razie przykładowego pożaru nie otrzymamy nawet złotówki, albo wysokość odszkodowania zostanie znacznie obniżona. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy nie dbamy w należytym stopniu o nasz dom i bezpieczeństwo mieszkania w nim – gdy nie wykonujemy okresowych przeglądów instalacji. A taki obowiązek nakłada na nas Prawo budowlane i Ochrony przeciwpożarowej budynków.

Przykładowe zapisy w umowie ubezpieczenia domu

„Ubezpieczone mienie powinno odpowiadać warunkom określonym w obowiązujących przepisach prawa budowlanego i przepisach pokrewnych”

„Ubezpieczony ma obowiązek zapewnić, aby przedmiot ubezpieczenia był zgodny z wymogami prawnymi, zwłaszcza z przepisami przeciwpożarowymi i prawem budowlanym, w tym posiadał aktualne przeglądy techniczne”

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, które powstały w następstwie niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych przedmiotów ubezpieczenia oraz ich okresowych kontroli”

„Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej – szkody wynikające z braku przeglądów technicznych, badań okresowych lub innych obowiązków, do których zobowiązują właściciela przepisy prawa”

Warto pamiętać o przeglądach, ponieważ…

Niesprawna instalacja elektryczna i urządzenia elektryczne, mogą być przyczyną pożaru oraz porażenia prądem.
Potwierdzają to statystyki prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Blisko 20% wszystkich pożarów domów wywołane są niesprawną instalacją elektryczną.
Niesprawna wentylacja i system odprowadzenia spalin, mogą być przyczyną pożaru ale również zaczadzenia.
Czad jest potoczną nazwą śmiercionośnego i bezzapachowego tlenku węgla, który co roku zabija w Polsce ok. 100 osób.

przyczyny pożarów domu

Pożary spowodowane wadami urządzeń i instalacji elektrycznych.
Źródło: elektro.info, na podstawie Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 03.2019].

Niesprawna instalacja, brak potwierdzonych przeglądu mogą powodować brak lub obniżenie wartości odszkodowania.