Sterowanie ogrzewaniem – nowe możliwości regulatorów kotłów Vitodens

Zobacz jakie możliwości sterowania ogrzewaniem oferuje nowy regulator gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens.

 • Łatwa obsługa na dużym kolorowym wyświetlaczu dotykowym.

 • Intuicyjne sterowanie ogrzewaniem bez konieczności czytania instrukcji obsługi regulatora.

 • Panel energetyczny, za pomocą którego możemy kontrolować ilość zużywanego gazu i produkowanego ciepła.

 • Możliwość sterowania ogrzewaniem przez smartfon, tablet czy komputer.

 • Obsługa firmy serwisowej z dowolnego miejsca.

  I to nie wszystko…..

Sterowanie ogrzewaniem – rodzaje i podział na strefy

Możemy wybrać jak ma pracować ogrzewanie naszego domu:

 • pogodowo, czyli sterowanie ogrzewaniem odbywa się na podstawie temperatury zewnętrznej

 • sterowanie ogrzewaniem odbywa na podstawie temperatury pomieszczenia

 • z zadaną stałą temperaturą ogrzewania

 • czy też, możemy połączyć wymienione wcześniej funkcje.

Regulatory kotłów VItodens pozwalają podzielić dom na kilka niezależnie sterowanych obiegów, np.:

 • w salonie i na parterze domu możemy utrzymywać odpowiednią temperaturę w ciągu dnia, w tym czasie na poddaszu czy w pomieszczeniach rekreacyjnych – rzadziej używanych w ciągu dnia – utrzymujemy niższą temperaturę

 • po południu pomieszczenia stałego przebywania mogą być normalnie ogrzewane, a rekreacyjne z niższą temperaturą

 • i tak dalej…

Instalację ogrzewania domu możemy podzielić na 3 niezależne obiegi, w których sterowanie ogrzewaniem może się odbywać niezależnie.

sterowanie ogrzewaniem

 

Jeśli kiedyś zechcemy zmienić sposób ogrzewania, możemy na regulatorze wybrać jeden z trzech trybów pracy regulatora kotła:

 • regulacja pogodowa

 • regulacja na podstawie temperatury pomieszczenia

 • stała temperatura ogrzewania

sterowanie ogrzewaniem

 

Pogodowe sterowanie ogrzewaniem

Największe oszczędności na kosztach ogrzewania domu zapewnia jego praca pogodowa. Regulator mierzy temperaturę na zewnątrz domu i dostosowuje do niej ilość dostarczanego ciepła. Czyli, kocioł dostarcza tyle ciepła, ile w danej chwili potrzeba żeby w domu odczuwany był komfort termiczny.
W tym trybie pracy musi być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. Dla każdego obiegu grzewczego możemy ustawić optymalną krzywą grzania, czyli temperaturę wody grzewczej w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz domu. Po zastosowaniu dodatkowego termostatu pomieszczenia Vitotrol, regulator będzie uwzględniał również temperaturę w pomieszczeniu, w którym się znajduje się termostat i na jej podstawie dopasuje pracę kotła.

sterowanie ogrzewaniem

 

Praca kotła na podstawie temperatury w wybranym pomieszczeniu

Takie rozwiązanie wymaga zastosowania czujnika temperatury, tzw. termostatu pomieszczenia, w pomieszczeniu głównym – wiodącym. Termostat mierzy temperaturę i decyduje czy trzeba załączyć ogrzewanie. Możemy ustawić temperaturę normalną i obniżoną w pomieszczeniu.

sterowanie ogrzewaniem

 

W trybie z zadaną stałą temperaturą, do ogrzewanych pomieszczeń kocioł dostarcza wodę o stałej temperaturze: odpowiedniej dla każdego obiegu grzewczego i w godzinach jakie zostały ustawione na regulatorze. Tak wiec, każdy z obiegów grzewczych może mieć ustawione różne temperatury wody na zasilaniu i w różnych przedziałach czasowych.

sterowanie ogrzewaniem

 

Niezależnie od wybranego trybu pracy kotła, mamy możliwość sterowania ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W poszczególne dni tygodnia i w określonych godzinach woda użytkowa może być ogrzewana do odpowiedniej temperatury. Podobnie możemy zaprogramować pracę pompy cyrkulacyjnej i wygrzewu antybakteryjnego wody w zbiorniku.
Niezależnie od wybranego trybu pracy możemy również sterować ogrzewaniem domu za pomocą smartfona czy tabletu.