Kto może instalować i serwisować pompę ciepła?

Czy twój instalator i serwisant ma odpowiednie uprawnienia do zajmowania się Twoją pompą ciepła. Kto może przeprowadzić montaż i serwis pompy ciepła? Jakie uprawnienia musi posiadać?

Pompy ciepła zawierające F-gazy podlegają odpowiednim wymaganiom określonym w tzw. Ustawie F-gazowej. Tym samym, osoby, które pracują przy pompie muszą posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone Certyfikatem, potocznie określanym jako uprawnienia F-gazowe.

Czynności, przy wykonywaniu których wymagane jest posiadanie certyfikatu:

  • kontrola szczelności urządzeń zawierających: co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, dla urządzeń niehermetycznie zamkniętych, jak np. pompy ciepła typu Split;

  • kontrola szczelności urządzeń hermetycznie zamkniętych, zawierających nie mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2;

  • odzysk czynnika chłodniczego z układu pompy ciepła;

  • instalacja – montaż pompy ciepła, a dokładniej wykonanie jej układu chłodniczego, jak to mam miejsce w urządzeniach typu Split;

  • naprawa, konserwacja lub serwisowanie pompy ciepła (układu chłodniczego);

  • likwidacja pompy ciepła.

Czy instalator/serwisant posiada stosowane uprawnienia F-gazowe (odpowiedniej kategorii), można sprawdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego (https://www.udt.gov.pl/), w Rejestrze Certyfikatów dla personelu: https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ.html

lub jeśli jest to firma, to w Rejestrze przedsiębiorców: https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_ZAKL_UPR_FG.html

Instalator nie musi mieć Certyfikatu F-gazowego żeby zamontować pompę ciepła.

Instalator może zamontować pompę, a układ chłodniczy podłączy, napełni i sprawdzi firma Viessmann. Przy tej okazji, firma Viessmann również uruchomi pompę ciepła.

Więcej informacji na stronie: https://fgaz.viessmann-serwis.pl/

Zobacz również:
Co to są F-gazy ? >
Obowiązek rejestracji pompy ciepła >
Zarejestrowałeś już swoją pompę ciepła ? UWAGA NA WYSOKIE KARY ! >