Dofinansowanie na wymianę kotła dla mieszkańców Warszawy

Mieszkańcy Warszawy wciąż mogą ubiegać się o dofinanowanie nawet 75% kosztów inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni. Nowy nabór wniosków ruszył 12 stycznia 2017 r. Dofinansowanie na wymianę kotła to dobra okazja, aby zdemontować nieekonomiczny i zanieczyszczający środowisko piec na węgiel i zastąpić go energooszczędnym kotłem gazowym Viessmann.

Od 12 stycznia mieszkańcy stolicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na wymianę pieców węglowych i innych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Mieszkańcy Warszawy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie jeszcze w tym roku, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2017 r. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Ochrony Środowiska. Wnioski można składać również w późniejszym terminie, jednak wówczas dofinansowanie będzie możliwe do uzyskania w kolejnym roku.

Na co dofinansowanie?

Dotacja na modernizację kotłowni będzie udzielana na realizację inwestycji polegającej na:
– likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym;
oraz:
– likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dotacją mogą zostać objęte tylko nowe instalacje i urządzenia.

Dotacja nie będzie natomiast udziela na pokrycie kosztów związanych z:
– opracowaniem dokumentacji technicznej,
– pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
– budową przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
– wymianą lub wykonaniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
– zakupem zbiorników na paliwo, 
– zakupem przenośnych urządzeń grzewczych.

Jak duże dofinansowanie na wymianę kotła i wykonanie węzła cieplnego?

Dotacje nie będą mogły przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji . Maksymalna wysokość dotacji na zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolnopomiarową będzie wynosić 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) mogą liczyć na dotację do 15 000 zł.

Z kolei maksymalna wysokość dotacji na wykonanie indywidualnego węzła cieplnego wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej maksymalna będzie wynosić 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
oraz 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Skorzystaj z pomocy!

Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z dotacji, ale nie są pewni jakie urządzenie grzewcze wybrać i jak dopełnić wymaganych formalności mogą skorzystać z pomocy ekspertów, którzy nie tylko dokonają bezpłatnego audytu oraz dobiorą odpowiednie urządzenia, ale przede wszystkim pomogą przejść całą procedurę związaną z formalnościami przy pozyskaniu dotacji na wymianę pieca.

Aby skorzystać z pomocy wypełnij formularz kontaktowy.