Zastrzeżenia prawne

Nota prawna

Budomedia Sp. z o.o. informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego
miejsca sieciowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek
usług, a służą tylko i wyłącznie celom ogólnoinformacyjny jego
użytkowników.

Budomedia Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność,
aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, analiz lub
informacji, publikowanych w tym miejscu sieciowym oraz stronach z nim
zlinkowanych a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych
wiadomości ponosi użytkownik. Budomedia Sp. z o.o. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania
lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania
niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim
zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta
elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być
niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Budomedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez
uprzedzenia.

Strony zawierają linki do innych stron www, Firma nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam infomacji i treści.

Budomedia Sp. z o.o. Warszawa, dnia 21 września 2015 roku
ul. Filtrowa 65/3
02-055 Warszawa

Prawa autorskie

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty, grafika i animacje są
chronione prawem autorskim.
Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą Budomedia Sp. z o.o.

Strony zostały przygotowane z należytą starannością.
Jednak Budomedia nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych
czynników strony zawierać mogą błędy.
Z tego powodu Budomedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która
pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku
użycia treści tych stron.

Budomedia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach WWW
kotly.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

Strony firmy zawierają linki do innych stron WWW. Firma nie ponosi
żadnej odpowiedzialności
z tytułu zamieszczanych tam infomacji i treści.

Budomedia Sp. z o.o. Warszawa, dnia 21 września 2015 roku
ul. Filtrowa 65/3
02-055 Warszawa

 

Zobacz nas Facebook Facebook Google + Google +Twitter Twitter