Program Ryś – dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych już wkrótce

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się konsultacje nowego programy wsparcia o nazwie „Ryś – termomodernizacja domów jednorodzinnych”. Program skierowany będzie do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. Program Ryś będzie realizowany w latach 2015-23, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku. Proponowany budżet na lata 2015-2023 to 300 mln zł.

Głównym celem programu Ryś jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych poprzez kompleksową, głęboką termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz przeprowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej wśród mieszkańców i pracowników gmin. Oczekiwanym efektem ekologicznym programu jest ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów.

Podczas konsultacji programu dużo uwagi poświęcono podsumowaniu konsultacji społecznych, przeprowadzonych na szeroką skalę oraz budżetowi programu. O wyrażenie opinii poproszono wszystkie gminy, urzędy marszałkowskie, WFOŚIGW, ministerstwa, instytucje branżowe, banki oraz właściciele domów jednorodzinnych. Narodowy Fundusz uwzględnił wiele uwag, m.in. zwiększył proponowane maksymalne koszty kwalifikowane inwestycji i wysokość dotacji do 20 i 40 proc.
Według ekspertów i przedstawicieli WFOŚiGW 300 mln zł, zarezerwowane na program Ryś, może okazać się niewystarczające w stosunku do ogromnych potrzeb krajowych. Zarząd Narodowego Funduszu podkreślił na spotkaniu, że suma ta zostanie zwiększona, jeśli wdrażany program pilotażowy będzie cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/