Program dofinansowania Prosument – co warto wiedzieć?

Prosument to nazwa programu stworzonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferuje on dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Do kogo jest skierowany? Zakup jakich urządzeń może być dofinansowany w ramach tego programu?

 

Dla kogo program Prosument?

Program Prosument skierowany jest dla osób, które planują wykonanie małej instalacji lub mikroinstalacji OZE (odnawialnych źródeł energii), produkującej prąd lub ciepło na własne potrzeby z możliwością sprzedaży nadwyżek energii.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki samorządowe.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowanie można uzyskać na zakup i montaż źródeł energii elektrycznej (o mocy do 40 KWe w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym wymiany instalacji w tych budynkach). Dofinansowany może być więc zakupi montaż systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych oraz układów mikrokogeneracyjnych (urządzeń grzewczych wytwarzających energię elektryczną).

Na dofinansowanie można też liczyć planując zakup i montaż źródeł ciepła (o mocy 300 kWt w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym wymiany instalacji w tych budynkach), a więc kotłów na biomasę pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Jakie są formy dofinansowania w ramach programu Prosument?

1. pożyczka
2. dotacja

Do kogo należy się zwrócić?

1. Do jednostki samorządu terytorialnego:

– nabór wniosków w trybie ciągłym prowadzony przez NFOŚiGW
– pożyczki z dotacjami udostępnione przez NFOŚiGW jednostką samorządu terytorialnego na zakup i montaż małych lub mikroinstalacji dla budynków mieszkalnych
– kwota pożyczki wraz z dotacją >= 200 tys. zł

2. Do banku:

– nabór wniosków w trybie ciągłym prowadzony przez banki
– środki udostępnione przez NFOŚiGW bankom z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami

3. Do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW):

– nabór wniosków w trybie ciągłym prowadzony przez WFOŚiGW
– środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami

Jak otrzymać wsparcie?

Należy wykonać trzy podstawowe kroki:

1. wziąć pożyczkę/kredyt z dotacją
2. kupić i zainstalować jedno lub kilka urządzeń wykorzystujących darmową energię ze źródeł odnawialnych
3. odebrać dopłatę

Podstawowe założenia programu Prosument

– dotacja w wysokości od 20 do 40% dofinansowania w latach 2014-2016
– budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.
– instalacje do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych (również nowobudowanych)
– maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100-450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i inwestycji
– określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji
– oprocentowanie pożyczki/kredytu – 1% w skali roku
– maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem – do 15 lat
– wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
– przedsięwzięcie nie może być zakończone przed złożeniem wniosku
– dla jednego budynku mieszkalnego – jedno dofinansowanie w ramach programu
– maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesiące od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie

źródło: www.nfosigw.gov.pl

Przykładowe urządzenia Viessmann objętych programem Prosument

pompy ciepła do podgrzewu c.w.u. Vitocal 161-A

pompy ciepła powietrzne Vitocal 300-A

pompy ciepła powietrzne Vitocal 350-A

pompy ciepła powietrzne Vitocal 200-S

pompy ciepła powietrzne Vitocal 222-S/242-S

pompy ciepła kompaktowe Vitocal 222-G/242-G

pompy ciepła kompaktowe Vitocal 333-G/343-G

pompy ciepła Vitocal 200-G

pompy ciepła Vitocal 300-G

pompy ciepła Vitocal 350-G

pompy ciepła Vitocal 300-G PRO

pompy ciepła dużej mocy KWT

kolektory słoneczne płaskie Vitosol 100F

kolektory słoneczne płaskie Vitosol 200F

kolektory słoneczne próżniowe Vitosol 200T

kolektory słoneczne próżniowe Vitosol 300T

fotowoltaika Vitovolt polikrystaliczne i monokrystaliczne

kotły na biomasę (różne moce i paliwa)

bloki kogeneracyjne (różne moce)