Prezydent podpisał ustawę o OZE

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii. Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2016 r.

Celem nowej jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie.  Projekt ustawy – projekt poselski posłów PiS trafił do Sejmu 5 maja 2016 r. Nad ustawą kilkakrotnie pracowała Komisja Ds. Energii i Skarbu Państwa.

Co zmienia ustawa? 

Przede wszystkim wprowadza definicję prosumenta, czyli odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od 1 lipca prosumenci nie będą mogli odsprzedawać energii do sieci, ale rozliczać się z zakładem energetycznym na zasadach opustu. 

Wprowadzono ponadto: zmianę definicję instalacji OZE i nową definicję hybrydowej instalacji OZE, instytucję mikro- i makroklastra energii, podział aukcji na koszyki technologiczne, możliwości wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów (przede wszystkim biomasy) oraz budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz procedurę badania. tzw. efektu zachęty dla wytwórców biogazu rolniczego.

Zlikwidowano zbędne elementy w oświadczeniach i deklaracjach składanych przez wytwórców energii, doprecyzowano dopuszczalną wartość pomocy publicznej, a także zastąpiono Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2016 r.

więcej na ten temat 

Źródło: prezydent.pl, Globenergia.pl

Tagi