Pompa ciepła – ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

Często można usłyszeć, że pompa ciepła jest jednym z najtańszych w eksploatacji sposobem ogrzewania domu. Jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania domu pompą ciepła, z czego składa się i jak pracuje instalacja, możemy zobaczyć na własne oczy, na „Wizualizacji pracy instalacji z pompą ciepła”.
Wizualizacja przedstawia przykładową instalację grzewczą i ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła w domu jednorodzinnym, który znajduje się we Wrocławiu.


Dane budynku:
– dom jednorodzinny we Wrocławiu
– powierzchnia użytkowa: 300 m²
– rodzina 4-ro osobowa
– w całym domu ogrzewanie podłogowe
– temperatura w budynku: 22°C, utrzymywana przez cała dobę
– zapotrzebowanie energii na ogrzewanie c.o. i c.w.u. wynosi ok. 20000 kWh/rok.

Rodzaj instalacji i zastosowana pompa ciepła

Źródłem ciepła do ogrzewania budynku jest pompa ciepła solanka/woda Vitocal 300-G typ BWC o mocy grzewczej 10,2 kW, COP 4,6 dla B0/W35 wg EN 14511 (seria pomp ciepła Viessmann wprowadzona w 2008 r.) Pompa ciepła ma wymiennik gruntowy pionowy (sondy pionowe). Układ jest bezpośredni – bez zasobnika buforowego wody grzewczej. 2-taryfowy licznik energii elektrycznej – G12. W domu istnieje wentylacja z odzyskiem ciepła z rekuperatorem Vitovent, dwa kolektory słoneczne Vitosol 200-F do wspomagania ogrzewania c.w.u. oraz zbiornik c.w.u. Vitocell 390 litrów.

dom z pompą ciepła

fot. Viessmann

Na wykresie przedstawiającym zmianę zapotrzebowania energii na centralne ogrzewanie (c.o.) i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wyraźnie kształtują się punkty zakończenia i rozpoczęcia sezonu grzewczego. A także okres, w którym instalacja solarna niemal całkowicie pokrywała zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Zapotrzebowanie energii i koszty ogrzewania dla całego roku 2013, w którym „zima nie odpuszczała”:

Zapotrzebowanie energii na c.o. i c.w.u. w poszczególnych miesiącach roku.

Zapotrzebowanie energii na c.o. i c.w.u. w poszczególnych miesiącach roku.

Efektywność całej instalacji w 2013 r. wyniosła SCOP: 4,19 – uwzględnia prąd, jaki zużyła pompa ciepła, pompę wymiennika gruntowego, pompę c.o., c.w.u., pompę instalacji solarnej, pompę cyrkulacyjną c.w.u. oraz stację uzdatniania wody.
Rzeczywiste całoroczne koszty centralnego ogrzewania oraz przygotowania wody użytkowej wyniosły 2345 zł.
Temperatura solanki z wymiennika gruntowego, w ciągu całego roku, wynosiła między 3°C a 8°C.

Efektywność SCOP instalacji w poszczególnych miesiącach roku.

Efektywność SCOP instalacji w poszczególnych miesiącach roku.

Zapotrzebowanie budynku w energię na c.o. i c.w.u. na poziomie 20 000 kWh/rok oznacza, że przy zastosowaniu licznika energii elektrycznej 1-taryfowego, koszty ogrzewania byłyby wyższe o około 600 zł/rok. Ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym oznaczałoby dla użytkownika nawet dwukrotnie wyższe koszty niż pompą ciepła.

Koszty ogrzewania i ich porównanie z innymi źródłami ciepła.

Koszty ogrzewania i ich porównanie z innymi źródłami ciepła.

Na żywo można zobaczyć jak pracuje pompa ciepła na:
„Wizualizacji pracy instalacji z pompą ciepła” >>

Wizualizacja umożliwia obserwację:
– temperatur w charakterystycznych punktach instalacji
– średniej temperatury zewnętrznej i w budynku
– liczby godzin pracy: pompy ciepła, pomp obiegowych, grzałki elektrycznej
– ilość ciepła dostarczonego przez pompę ciepła
– zużycie energii elektrycznej we taryfie dziennej i nocnej
– stan pracy urządzeń – załączone/wyłączone

Wskazówka:
Odświeżanie danych na ekranie występuje co 1 minutę.
Dla poprawnej prezentacji wymagana jest rozdzielczość ekranu min. 1024×768 px.