Polityka Prywatności

Nota prawna

Użytkownicy serwisu

Firma Budomedia, będąc zarządcą i redakcją serwisu kotly.pl pragnie zapewnić
swoich użytkowników, iż w pełni szanuje ich prawo do prywatności i
ochrony danych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy
ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od
Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o
zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

Gromadzenie danych

Serwis kotly.pl gromadzi Państwa dane wyłącznie w
zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania
zawieranych transakcji. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane
zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Cele, dla których kotly.pl gromadzi dane osobowe:

poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowanie ich do
potrzeb Użytkowników;

przeprowadzanie konkursów serwisu kotly.pl;

informowanie o nowościach w kotly.pl;

przeprowadzanie badań marketingowych;

bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz innymi
osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z kotly.pl.

Gromadzenie informacji o Użytkowniku

Kotly.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze rejestracyjne

Korzystanie z pewnych usług wymaga wypełnienia krótkiego formularza
rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Państwa.
Jednocześnie możecie Państwo odmówić zgody na wykorzystywanie przez
kotly.pl swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych
konsekwencji. Przysługuje Państwo również prawo do wglądu i edycji
podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie można wystąpić
o wykreślenie danych z bazy kotly.pl i zaprzestanie ich dalszego
gromadzenia przez kotly.pl.

Cookies

W celu lepszego poznania Państwa oczekiwań i przygotowania odpowiedniej
oferty stosujemy mechanizm cookies. Są to informacje, które nasz serwer
zapisuje na dysku Państwa komputera, dzięki czemu będziecie Państwo
rozpoznawani przy każdym kolejnym połączeniu z serwisem. Dzięki temu
możemy uzyskać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzacie
Państwo nasz serwis oraz jakie jego elementy najbardziej Państwa
interesują. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia
statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu kotly.pl.
System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera i można go
wyłączyć, jednakże należy pamiętać, iż cookies pozwalają na ułatwienie
poruszania się po serwisie.
Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików
cookies. Dla przykładu w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać
opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność / Zaawansowane /
Zablokuj pliki cookie. Można również skasować cookies znajdujące się na
Państwa komputerze poprzez opcję Narzędzia / Opcje internetowe / Ogólne
/ Usuń pliki cookie

Numery IP

Podobnie jak większość serwisów, kotly.pl analizuje logi dostępowe z
informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób
wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy
analizach statystycznych naszych Użytkowników.

Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z kotly.pl
Wszyscy Użytkownicy kotly.pl mają możliwość zadawania pytań lub
bezpośredniego kontaktu z pracownikami kotly.pl.
Kotly.pl przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami dla celów
statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające
się zapytanie. W pewnych przypadkach, dla udzielenia pełnej odpowiedzi
na pytania Użytkowników, ich adresy e-mail mogą zostać przekazane do
naszej Firmy Partnerskiej. Sytuacja taka może mieć miejsce na przykład
przy negocjacji ceny i określenia kosztów montażu urządzenia a nawet
całej instalacji.
Jednocześnie kotly.pl gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie
będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż
przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może
się odbywać tylko za zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne

Serwis kotly.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba
że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą
zainteresowanych.
Koltly.pl nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w
szczególności o charakterze reklamowym. Koltly.pl popiera wszelkie
działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Newsletter

Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą
wyłącznie do wysyłania zainteresowanym najświeższych informacji o
nowościach, usługach i promocjach.
Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość
rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez
kotly.pl. W tym celu należy wejść do serwisu kotly.pl i w okienku
Newsletter wpisać adres e-mail Użytkownika oraz zaznaczyć opcję wypisz.
Po naciśnięciu przycisku Wyślij wpisany adres mailowy zostanie usunięty
z bazy danych Newslettera.

Niepożądane treści

Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem
polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji
rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie może także zawierać
treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Uwagi

Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług informujemy o
możliwości kierowania pytań
i sugestii pod adres: biuro@budomedia.pl

Zobacz nas Facebook Facebook Google + Google +Twitter Twitter