Płonący komin – jak uniknąć pożaru sadzy? Czyszczenie komina

Niewłaściwie dobrany i wykonany komin może być źródłem wielu problemów. Sposób eksploatacji kotła ma również duże znacznie dla jego trwałości i bezpieczeństwa mieszkańców. Płonący komin może być przyczyną pożaru całego domu dlatego niezmiernie ważne jest regularne czyszczenie przewodów kominowych.

Komin służy do odprowadzania spalin z kotłów na paliwa stałe, płynne, gazowe oraz z kominków. Zanieczyszczenia w kominie mogą niszczyć jego konstrukcję. Można to zaobserwować, gdy na kominie pojawią się plamy.
W skrajnych przypadkach, nadmierne zanieczyszczenia mogą doprowadzić do zapalenie się komina.

Komin do przeglądu

Długotrwały i nieprawidłowy proces spalania w kotłach na paliwo stałe, który może wynikać np. ze spalania paliwa nieodpowiedniej jakości i z niewłaściwej eksploatacji kotła, może prowadzić do powstawania nadmiernych zanieczyszczeń. Jednym z nich jest sadza, która zawilgocona tworzy substancję podobną do smoły (tzw. smołowanie komina). Na wewnętrznej powierzchni komina odkłada się mokry kondensat, o konsystencji farby i o dużej zawartości wilgoci, czyli wody. Długotrwała i niewłaściwa eksploatacja kotła powoduje, że kondensat wnika w ścianę powodując zawilgocenia oraz nieodwracalne zmiany osłabiające konstrukcję komina.

Każdy właściciel domu ma obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych i kominowych. Trzeba więc regularnie czyścić komin i sprawdzać instalacje techniczne w domu.

Źródło: www.kominiarczyk.com

Źródło: www.kominiarczyk.com

Czyszczenie przewodów kominowych powinna wykonać osoba z odpowiednimi do tego kwalifikacjami:
– 4 razy w roku w przypadku kotów na paliwo stałe;
– 2 razy w roku dla kotłów gazowych i na paliwa płynne;
-1 raz w roku przewody wentylacyjne w budynku.

Nieprzestrzeganie powyższego może skutkować sankcjami karnymi określonymi w Kodeksie Wykroczeń:

Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności… utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy uszkodzeń komina i wszelkich przewodów domowych…, podlega karze aresztu, grzywny, albo karze nagany”.

Warto pamiętać, że wykroczeniem jest również niedopuszczenie kominiarza do przeprowadzenia określonych czynności w naszym domu.

Czyszczenie komina

Szczególnie przy kotłach na paliwo stałe istotne jest regularne czyszczenie komina. Czasami, zasmołowanie komina nie zostanie skutecznie usunięte przy użyciu tylko szczotki kominiarskiej. Potrzebne są do tego inne zabiegi jak np. kontrolowane wypalenie komina, które może jednak doprowadzić do jego rozszczelnienia i wyłączenia z użytkowania.

Bezpieczniejszym sposobem będzie tzw. frezowanie komina, czyli usuniecie smoły mechanicznie. Stosowane jest w przypadku kominów wykonanych z cegły o przekroju kwadratowy, prostokątnym lub okrągłym. Do komina wprowadza się turbinę z głowicą, która usuwa zanieczyszczenia. Można w ten sposób również powiększyć przekrój komina, do 1/3 grubości jego ścianki, bez naruszania jego własności konstrukcyjnych, np. z przekroju kwadratowego 14 x 14 cm, do okrągłego o średnicy 22 cm.