Pelet paliwem przyszłości

Pelet jest to nowoczesne i ekologiczne paliwo, o zapewnionej przyszłości. Do jego produkcji wykorzystywane są odpady drzewne (trociny, wióry, zrzyny), słoma zbóż, słoma rzepaku oraz inne rośliny energetyczne.

Pelet paliwem przyszłości

Pelet powstaje w wyniku zgniatania i sprasowywania biomasy pod bardzo dużym ciśnieniem, bez udziału środków chemicznych. Efektem końcowym są granulki w kształcie walca o średnicy 6-8 mm i długości 20-50 mm. Pelet powstaje w 100% z naturalnych surowców, dlatego też otrzymuje się doskonałe paliwo o bardzo dobrych właściwościach energetycznych i o możliwości automatycznego podawania paliwa do kotła.

Pelet charakteryzuje się niską zawartością wilgoci 8-12%, a jego spalanie jest bar­dzo przyjazne dla środowiska – z neutralnym bilansem emisji CO2. Popiół uzyskany ze spalania peletu drzewnego może być wykorzysty­wany jako nawóz.

Porównanie peletu z innymi paliwami:

  • 2 kg peletu zastępuje 1 l oleju opałowego,
  • zmiana paliwa na pelet to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego,
  • 1,5 tony peletu zastępuje 1 tonę węgla,
  • 1 m3 drewna litego ~ 2,5 m3 zrębków ~ 0,5 t peletu,
  • z 1000 kg spalonego peletu zostaje jedynie ok. 5 kg popiołu, który może być wykorzystany jako naturalny nawóz.
Pelet paliwem przyszłości

 

 

Nowoczesny kocioł pelet-owy EasyPell firmy Viessmann.

 

 

 

Pelet sprzedawany jest w workach lub luzem. Pelet luzem transportowany jest w wagonach z pompami silosowymi i wdmuchiwany przez układ przewodów giętkich do magazynu. W worki pakowany jest najczęściej po 15 lub 25 kg, lub w duże worki tzw. big bag 1000 kg.

Jeśli ogrzewanie olejowe jest w całości wymieniane na ogrzewanie peletem, jako magazyn idealnie sprawdzi się dotychczasowy magazyn na olej opałowy w piwnicy.

Pelet paliwem przyszłości

 

 

Kocioł Viessmann na olej opałowy Vitola Comferral, po modernizacji, która polegała na zastąpieniu palnika olejowego, palnikiem na pelet (źródło: www.kostrzewa.com.pl).

 

 

 

W połączeniu z dobrymi własnościami mechanicznymi, takimi jak łatwość transportowania, przechowywania oraz możliwość automatycznego dozowania, pelet stanowi największe potencjalne źródło energii odnawialnej na świecie, które zdoby­wa coraz większe rzesze zwolenników. Od kilkunastu lat wykorzystuje się go w systemach ciepłowniczych, do ogrzewa­nia budynków użytkowych i gospodarstw domowych w krajach wysoko rozwiniętych takich jak: Szwajcaria, Dania, Austria, Włochy, Niemcy.

Pelet paliwem przyszłości

 

 

Przykłady modernizacji kotłów olejowych Viessmann na pelet, przez zastosowanie palnika Peletowego (źródło: ABC PELLETU Krzysztof Kordas).

 

 

 

Pelet paliwem przyszłości Pelet paliwem przyszłości

 

Tagi