Jak obniżyć koszty ogrzewania domu?

ogrzewanie domu, ogrzewanie, instalacja grzewcza, koszty ogrzewania domu, koszty ogrzewania, ogrzewanie budynku, urządzenia grzewcze, ogrzewanie mieszkania, koszty ogrzewania budynku, koszty ogrzewania mieszkania, kotły gazowe, kotły na drewno, pompy ciepła, kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna

Kotły starego typu charakteryzują się małą elastycznością pracy i nie potrafią szybko reagować na zmieniające się temperatury zewnętrzne. Ich sprawność znacznie spada (nawet o kilkadziesiąt procent) przy pracy z niskim obciążeniem – przy małym zapotrzebowaniem na ciepło budynku (wiosną, jesienią i w lecie kiedy tylko ogrzewają ciepłą wodę użytkową). Powoduje to, że koszty ogrzewania mogą być stosunkowo wysokie.
Nie stanowi to problemu dla kotłów nowego typu o wysokiej sprawności pracy przy małym jak i maksymalnym obciążeniu, które mogą szybko reagować na zmieniające się temperatury zewnętrzne i płynnie regulować ilość dostarczanego ciepła maksymalnie oszczędzając paliwo.

Rys. 1

 Niskie koszty ogrzewania z kotłem

W starej instalacji z kotłem gazowym najłatwiejszym sposobem modernizacji źródła ciepła będzie zastosowanie również kotła gazowego, a największe oszczędności na kosztach ogrzewania uzyskamy jeśli będzie to kocioł kondensacyjny.
W modernizowanym domu idealnym rozwiązaniem może być kocioł kondensacyjny wiszący, a w przypadku braku miejsca można zastosować kocioł stojący lub wiszący z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), tzw. kotły kompaktowe.
Niskie koszty ogrzewania uzyskamy również stosując kotły na drewno, np. zgazowujące drewno – zamieniają one drewno na gaz, który następnie jest spalany. Pracują z wysoką sprawnością i są przyjazne dla środowiska.

Niskie rachunki za ogrzewanie z pompą ciepła

fot. Viessmann

fot. Viessmann

Pompy ciepła zapewniają najniższe koszty ogrzewania i pracują bezobsługowo. Do ogrzewania wykorzystują głównie bezpłatną energię zgromadzoną w gruncie, wodzie gruntowej i powietrzu atmosferycznym. Przy pomocy energii elektrycznej zamieniają ją na komfortowe ciepło do ogrzewania domu. Nowoczesne pompy ciepła ogrzewają wodę zasilającą instalację grzewczą budynku do temperatury 65°C (nawet do 70°C). Dzięki czemu, pompa ciepła może współpracować z grzejnikami, a możliwość pozostawienia „starych” grzejników obniża koszty inwestycji i eliminuje niechciany remont.

Niższe koszty ogrzewania z kolekotrami

Bezpłatną energię wykorzystują również kolektory słoneczne, które jako dodatkowe źródło ciepła mogą współpracować z kotłem grzewczym czy pompą ciepła. Są idealnym uzupełnieniem głównego źródła ciepła również w modernizowanym budynku. Instalacja solarna (kolektory słoneczne), do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej oszczędzi do 60% kosztów jej ogrzewania w ciągu roku. Przy czym, żywotność kolektorów wysokiej jakości wynosi minimum 20 lat.

fot. Viessmann

fot. Viessmann

Niskie koszty ogrzewania z wentylacją mechaniczną

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja), polega na kontrolowanym usuwaniu powietrza z pomieszczeń obciążonych wilgocią i intensywnymi zapachami (kuchnia, łazienka, toaleta). Świeże powietrze (z zewnątrz budynku), przepływa przez wymiennik ciepła znajdujący się w centrali wentylacyjnej, gdzie jest wstępnie ogrzewane przez powietrze usuwane z budynku. Ogrzane i oczyszczone świeże powietrze rozprowadzane jest następnie przewodami do pomieszczeń stałego przebywania (np. salon, sypialnia). Wentylacja z odzyskiem ciepła dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń w ilości i czasie zgodnym z zapotrzebowaniem, oraz obniża koszty ogrzewania budynku.

Modernizacja – sposób na obniżenie rachunków

Modernizacja systemu ogrzewania to nie tylko wymiana starego zużytego źródła ciepła, ale także wymiana stosunkowo nowego urządzenia o niskiej efektywności, na nowe o najwyższej sprawności pracy. Dotyczy to w szczególności wymiany kotłów tradycyjnych, przede wszystkim atmosferycznych, na kotły kondensacyjne. Różnica w sprawności pomiędzy takimi urządzeniami w praktyce sięga 20-30 %, a zwrot kosztów inwestycji z reguły wynosi od 3 do 6 lat.
Przy wyborze sposobu ogrzewania konkretnego budynku istotne będzie określenie kosztów inwestycji i oszczędności na kosztach ogrzewania, jakie uzyskamy dzięki modernizacji. Mogą się one różnić w zależności od przyjętych rozwiązań i zakresu koniecznych robót.