Instalacja fotowoltaiczna dla firmy i rolnika

Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która weszła w życie 1 lipca 2016 r., daje spore możliwości przedsiębiorstwom i gospodarstwom rolnym na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Jednym z rozwiązań pozwalających znacznie obniżyć koszty związane ze zużyciem energii jest instalacja fotowoltaiczna.

Schafherde bei Solarpanels

 

Najlepszym sposobem na rosnące koszty energii elektrycznej jest ograniczenie jej zużycia. Trudno jednak wprowadzić znaczące oszczędności w zużyciu prądu. Wykorzystując OZE (np. fotowoltaikę, pompy ciepła, biomasę), można łatwo zmniejszyć rachunki za energię elektryczną i przynajmniej częściowo uniezależnić się od coraz drożnych paliw i energii.

Instalacja fotowoltaiczna na plus

Oprócz korzyści ekonomicznych, własna elektrownia słoneczna to większe bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawa wizerunku ekologicznego i społecznego firmy.
Korzyści z inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną, o mocy do 40 kWp (tzw. mikroinstalację), jest znacznie więcej:
– niższe koszty produkcji i większa konkurencyjność – mniejsza zależność od podwyżek cen energii elektrycznej;
– brak koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE;
– brak opłat przyłączeniowych instalacjifotowoltaicznej do sieci energetycznej;
– brak pozwolenia na budowę;
– większa pewność zasilania w przypadku częstych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci
– niższy koszt instalacji fotowoltaicznej dla firm – odliczenia podatku VAT
– sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej z mikroinstalacji po pełnej cenie rynkowej (100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE – ok. 17 groszy/kWh);
– sprzedawca energii elektrycznej ma obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE i niewykorzystanej przez przedsiębiorcę czy rolnika.

Kto skorzysta najwięcej?

Najwięcej na inwestycji w OZE mogą skorzystać małe i średnie firmy, bo najwięcej płacą za energię elektryczną. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), statystycznie największe koszty energii elektrycznej ponoszą właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Dane URE wskazują również na dynamicznie postępujący wzrost cen energii elektrycznej dla firm, rzędu 3-5% w skali roku. A, im wyższe ceny energii, tym bardziej opłacalna staje się produkcja własnej energii elektrycznej.
Podobnie jak dla Prosumentów, najwięcej korzyści w OZE przyniesie firmie i gospodarstwu rolnemu produkcja własnej energii elektrycznej i wykorzystanie jej na potrzeby prowadzonej działalności.
Na wzrost opłacalności inwestycji korzystnie wpływają również dotacje i inne formy dofinansowania, które mogą znacznie obniżyć okres zwrotu inwestycji.

naszarola-pl

źródło: www.naszarola.pl

 

Instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła czy inne rozwiązanie?

Analiza ekonomiczna inwestycji w OZE powinna zostać przeprowadzona indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa czy gospodarstwa. A, decyzję o inwestycji zawsze warto podejmować w oparciu o niezależne źródło, które ją przygotowuje.

Instytut Energetyki Odnawialnej uruchomił projekt „Energia odnawialna w przedsiębiorstwie”.
Na podstawie wypełnionej ankiety, w ciągu 1-2 dni, przedsiębiorca zainteresowany OZE otrzyma bezpłatną wstępną rekomendację możliwości i opłacalności ekonomicznej zastosowania instalacji fotowoltaicznej (lub innego rodzaju OZE), oraz wyboru rekomendowanego modelu biznesowego. Można w ten sposób łatwo i szybko uzyskać wstępną informację: co można zrobić i jakie korzyści przyniosą zaproponowane działania.

Link do ankiety: http://ieo.pl/pl/oze-dla-firm

Pomoc w wypełnieniu ankiety:
tel: 22 825 46 52
e-mail: ozedlafirm@ieo.pl

Przykład branż, w których z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej warto inwestować w OZE: hotelarska, marketów spożywczych, branża mięsna, rybna, mleczarska, drobiarska, żywności mrożonej; sadownictwo i warzywnictwo, piekarnictwo, produkcja napojów, itd.  

Przykłady przedsiębiorstw, które zainwestowały w OZE:

www-finanserolnika-pl

źródło: www.finanserolnika.pl

 przyklady_przedsiebiorstw_z_pv

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki, opracowanie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Więcej przykładów na stronie IEO: http://ieo.pl/pl/projekty/energia-odnawialna-w-przedsiebiorstwie


Zobacz nas Facebook Facebook Google + Google +Twitter Twitter