Gminy planują inwestycje w pompy ciepła

W każdej polskiej gminie znajdują się obiekty różnego typu i przeznaczenia – zarówno te należące do mieszkańców, jak i obiekty publiczne – szkoły, świetlice, domy kultury, budynki straży pożarnej, centra rekreacji i sportu, budynki Urzędu Miasta czy Gminy itd.

Często są to obiekty są technologicznie stare, o dużym zapotrzebowaniu na energię i wysokich kosztach utrzymania. W wielu przypadkach odpowiednim urządzeniem do modernizacji systemów grzewczych mogą być pompy ciepła. 

Dla przykładu, powietrzne pompy ciepła wpisują się dobrze w modernizację kotłowni olejowych. Zdaniem ekspertów, którzy podczas „Forum Energia w Gminie” przedstawiali te technologie – modernizując olejową kotłownię warto pomyśleć o inwestycji w powietrzną pompę ciepła. Przez większy okres czasu, bo w około 80% zapotrzebowanie na moc grzewczą pokrywa pompa ciepła. Źródło drogie oparte na oleju czy gazie pracuje jedynie w okresach szczytowych. Dzięki temu redukcja kosztów eksploatacyjnych całego systemu może sięgać nawet 50%.

Przedstawiciele gmin mają za sobą już wiele doświadczeń związanych w odnawialnymi źródłami energii z których jedne są bardzo udane, inne nieco mniej.  Co jednak ciekawe – ciągle realizowanych jest wiele inwestycji właśnie w pompy ciepła i planowane są kolejne.  Wśród uczestników forum Energia w Gminie w Sulechowie 52% z nich planuje inwestycje w pompy ciepła, a 14% uczestników już realizuje takie inwestycje. Istotne jest również to, że wszyscy Ci, którzy już realizują inwestycje w pompy ciepła, deklarują kolejne takie inwestycje w przyszłości! 

więcej na ten temat

Źródło: GLOBEnergia

Tagi