Fotowoltaika w liczbach

Instalacje fotowoltaiczne w Polsce są coraz bardziej popularne. Możliwość produkcji własnego prądu z darmowej energii promieniowania słonecznego kusi wielu inwestorów i sprawia, że rynek fotowoltaiki w naszym kraju dynamicznie się rozwija. Sprzyja temu duża liczba słonecznych godzin w ciągu roku, umożliwiająca instalowanie tego typu urządzeń oraz pojawiające się nowe programy wsparcia inwestycji w instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii.

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował raport ‚2015 dotyczący rynku fotowoltaiki w Polsce.

Według niego kluczowe liczby przedstawiają się następująco:

  • Łączna moc w krajowych systemach fotowoltaicznych wynosi 39,2 Mwp.
  • Skumulowana moc sprzedanych w Polsce paneli fotowoltaicznych wyniosła 25,9 Mwp.
  • Średnia moc mikroinstalacji to 4,9 kWp
  • 40 % sprzedanych na rynku w 2014 r urządzeń stanowią polskie produkty.
  • 60 % sprzedanych na rynku w 2014 r urządzeń stanowią produkty importowane z czego większość pochodzi z Niemiec (67,1%), a reszta z rynków azjatyckich (Chin, Tajwanu, Malezji – 23,5%) oraz Wielkiej Brytanii (7,1%).
  • W Polsce działa 14 producentów paneli fotowoltaicznych.
  • Oferują oni 380 modeli paneli fotowoltaicznych o różnym zakresie mocy i technologii produkcji. W 2014 r. niemalże 100%. sprzedanych urządzeń stanowiły moduły polikrystaliczne. W ofertach przedsiębiorstw dominują Panele wykonane w technologii krystalicznej.
  • W Polsce zrealizowano 1553 elektrowni typu on-grid (przygotowane do przekazywania i pobierania energii elektrycznej do/z sieci) o łącznej mocy 34018 kW.
  • Zrealizowano 257 elektrowni typu off-grid (niepodłączone do publicznej sieci energetycznej) w Polsce o łącznej mocy 5238 kW.
  • Przewidywany poziom wzrostu sprzedaży paneli fotowoltaicznych w 2015 roku to 100 MW, z czego przeszło 90% będą stanowić instalacje przyłączone do sieci.

Źródło: http://energia0.pl/
http://www.ieo.pl/