Dyrektywa efektywności energetycznej ErP – czym jest i czemu służą etykiety energetyczne?

Już od 26 września 2015 roku sprzedawcy i instalatorzy będą musieli informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń. Wielu z nas zastanawia się czym jest Dyrektywa efektywności energetycznej, w skrócie ErP (Energy-related-Products) i po co jest nam potrzebna?

Dyrektywa efektywności energetycznej jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa Unii Europejskiej. W jaki sposób cel ten zostanie osiągnięty, określają samodzielnie poszczególne kraje.
Dyrektywa efektywności energetycznej (dyrektywa ErP) służy do określania efektywności energetycznej urządzeń i instalacji grzewczych.

Co to jest efektywność energetyczna?

O efektywności energetycznej słyszeliśmy już wielokrotnie, np. gdy Unia Europejska nakazała zastąpienie tradycyjnych żarówek w naszych domach, żarówkami energooszczędnymi, czyli żarówkami bardziej efektywnymi – zużywającymi znacznie mniej prądu. Łatwo wyobrazić sobie ile w skali globalnej oszczędzamy energii, jeśli dziesiątki milionów starych 100 Watowych żarówek zastąpimy energooszczędnymi, które zużywają tylko 1,5 W. Takie działania przynoszą spore oszczędności w zużyciu prądu i tradycyjnych paliw, a tym samym oszczędności dla środowiska naturalnego przez mniejszą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
W Polsce nadal spora część instalacji grzewczych wyposażona jest w stare i małosprawne kotły grzewcze. Jeśli przykładowo stary kocioł gazowy zużywający w ciągu roku 3700 m³ gazu ziemnego zastąpimy bardziej efektywnym kotłem kondensacyjnym, to każdego roku możemy zaoszczędzić ok. 1200 m³ gazu. Jeśli dodatkowo naszą instalację wyposażymy w kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), zużycie gazu może zmniejszyć się o ok. 1600 m³. W ten sposób instalacja grzewcza przykładowego domu będzie bardziej efektywna. Każdego roku zużywać będzie mniej gazu – mniej o 1600 m³. Będzie również wykorzystywać darmową energię ze środowiska naturalnego, w naszym przykładzie – energię słoneczną.

Po co nam etykiety energetyczne urządzeń?

Dyrektywa efektywności energetycznej ma jeden główny cel – osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska przez zmniejszenie oddziaływania urządzeń grzewczych na środowisko, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów.

Powiązane cele Dyrektywy efektywności energetycznej to:

  • poprawa efektywności urządzeń i instalacji przez bardziej świadome wybory konsumentów – z pewnością chętniej będą kupowane urządzenia, które zużywają mniej paliwa i energii, przez co producenci będą dążyć do podwyższenia efektywności swoich urządzeń

  • pokazanie rzetelnych informacji dotyczących zużycia paliwa i energii – na tej podstawie inwestorzy łatwo będą mogli porównać urządzenia i instalacje różnej klasy i różnych producentów

  • wprowadzenie jednolitej etykiety dla wszystkich produktów tego samego rodzaju, aby dostarczyć potencjalnym nabywcom dodatkowych i ustandaryzowanych informacji dotyczących zużycia paliwa i energii

  • spełnienie celów UE związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i większa niezależność energetyczna

  • zmniejszenie zużycia konwencjonalnych paliw i energii, a tym samym ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego i zmniejszenie zależności od importu paliw

  • ułatwienie wprowadzania do sprzedaży nowych, jeszcze bardziej efektywnych urządzeń

Dyrektywa efektywności energetycznej – etykiety efektywności energetycznej

Każdy kocioł gazowy i olejowy, pompa ciepła, zbiornik c.w.u., kolektory słoneczne, będą mieć swoją etykietę efektywności energetycznej. Etykietowane będą również zestawy pakietowe składające się z urządzeń tego samego lub różnych producentów, np.: kocioł/pompa ciepła + regulator + zbiornik c.w.u. + kolektory słoneczne.
Głównym elementem każdej etykiety będzie klasa efektywności energetycznej danego urządzenia, np. A++. Określa ona z jaką efektywnością pracuje urządzenie przy ogrzewaniu domu w sezonie grzewczym – tzw. sezonowa efektywność energetyczna oraz klasę efektywności zestawu urządzeń np. pompa ciepła + kolektory słoneczne. W ten sposób, każdy inwestor będzie mógł łatwo porównać różne urządzenia pod względem zapotrzebowania na paliwa i energię elektryczną. Łatwo więc ocenimy, które będzie bardziej oszczędne w eksploatacji, czyli które zapewni tańsze odgrzewanie domu.
W zależności od efektywności pracy dane urządzenie zostanie przypisane do odpowiedniej klasy efektywności energetycznej.

Tabela efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla kotłów i pomp ciepła o temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą 55°C – tzw. pompy ciepła średniotemperaturowe:

Tab. 1

 

Tabela efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla pomp ciepła o temperaturze na zasilaniu wodą grzewczą 35°C – pompy ciepła niskotemperaturowe:

Tab. 2

 

Wzory etykiet:

04

 

KWK – kogeneracja, czyli kotły wytwarzające ciepło do ogrzewania domu i energię elektryczną, np. urządzenia Viessmann dla domów jednorodzinnych: Vitotwin 300-W, Vitotwin 350-F.

05

c.w.u. – ciepła woda użytkowa.

Opis zawartości etykiety – kotły gazowe i olejowe:

06_kotly

Przykład etykiety energetycznej 1-funkcyjnego gazowego kotła kondensacyjnego Vitodens 300-W:

15_Vitodens_300W

Opis zawartości etykiety – kotły gazowe i olejowe z funkcją ogrzewania c.w.u.:

07_kotly_cwu

 

Przykład etykiety energetycznej kompaktowego gazowego kotła kondensacyjnego Vitodens 333-F:

16_Vitodens_333F

Opis zawartości etykiety – dla urządzeń kogeneracyjnych KWK:

08_kwk

 

Opis zawartości etykiety – dla pomp ciepła:

09_PC

Przykład etykiety dla powietrznej pompy ciepła typu Split – Vitocal 200-S:

14_PC_Vitocal_200S

 

Opis zawartości etykiety – dla pomp ciepła niskotemperaturowych:

10_PC_NT

Opis zawartości etykiety – dla pomp ciepła z funkcją ogrzewania c.w.u.:

11_PC_cwu

 

Etykieta dla zestawów pakietowych do c.o. oraz do: c.o. i c.w.u. (typu kombi):

12_Pakiet

12_Pakiet_kombi

Gotowe zestawy pakietowe – gotowe etykiety

Zestawy pakietowe tworzone indywidualnie – etykieta jest obliczana „ręcznie”.
Zestawy tworzone na urządzeniach różnych producentów – etykieta obliczana „ręcznie’.

17_1_pakiety

 

17_2_pakiety

Przykład etykiety gruntowej pompy ciepła Vitocal 343-G w zestawie z płaskimi kolektorami słonecznymi:

13_przyklad_pakietu_PCSolar

 

Sama pompa ciepła, przy ogrzewaniu pomieszczeń ma efektywność: A++; dla ogrzewania wody użytkowej: A.
W połączeniu z kolektorami słonecznymi, cały system uzyskuje maksymalną efektywność ogrzewania: A+++; a na c.w.u.: A++.