Dofinansowanie na wymianę kotła węglowego – PONE Kraków

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) jeszcze do końca 2016 roku mieszkańcy gminy Kraków mogą uzyskać do 100% dofinansowania na modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W kolejnych latach wysokość dofinansowania będzie stopniowo spadać, nie warto więc zwlekać ze złożeniem wniosku.

O dotychczasowych efektach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) oraz tym, jak szybko i skutecznie uzyskać dofinansowanie rozmawiamy z panem Markiem Firkiem z firmy MAREL z Krakowa, specjalizującej się w instalacjach grzewczych Viessmann.

Jak długo już trwa program? Ilu osobom/podmiotom udało się do tej pory skorzystać z dotacji?

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Krakowa funkcjonuje od roku 2012 r. ale jego intensyfikacja oraz promocja nastąpiła w 2013 i 2014 roku i stale się rozwija. Do końca września tego roku złożono ponad 3500 wniosków i udzielono przeszło 3600 dotacji na wymianę systemu grzewczego na proekologiczny. Wysokość udzielonego do tej pory dofinansowania wyniosła łącznie blisko 77 milionów złotych. Jeśli wszystkie zawarte umowy zostaną zrealizowane, to ponad 5100 pieców i kotłowni zostanie zlikwidowanych w 2016 roku. W tym roku są zawierane umowy wieloletnie na realizację wymiany palenisk węglowych w przyszłym roku. Na podstawie dotychczas złożonych wniosków przynajmniej 1300 palenisk węglowych będzie zlikwidowanych w 2017 roku.

Jak Pan ocenia już teraz efekty tego programu?

PONE cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu bardzo wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców Krakowa, duży wpływ na to miały przeprowadzane akcje społeczne i reklama. Wzrosło też zainteresowanie programem sąsiednich gmin. Myślę, że efekt ekologiczny programu będziemy obserwować w najbliższych latach w postaci systematycznie spadających wskaźników zanieczyszczenia.

Jakie są perspektywy uczestnictwa w programie. Te bliższe, czyli końcówka roku i te dalsze, na kolejne lata?

Perspektywy są bardzo dobre, wzrasta ilość składanych wniosków, a miasto ma zabezpieczone środki finansowe na dotacja PONE. Fakt, że dbamy o środowisko i zdrowie mieszkańców oraz, że w niedalekiej perspektywie nastąpi zakaz palenia paliwami stałymi bardzo dopinguje ludzi do korzystania z dotacji. Zwłaszcza, że nie unikną oni modernizacji kotłowni węglowych – jeśli nie skorzystają z dotacji, będą musieli zrobić to za własne pieniądze.

Komu dedykowany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji?

Program gminy Kraków jest dedykowany mieszkańcom i firmom, które wykorzystują ogrzewanie na paliwo stałe i chcą przejść na ogrzewanie ekologiczne, najczęściej gazowe. Osoby indywidualne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 100% – dotyczy to wniosków złożonych do końca 2016 r., później dotacje z roku na rok będą spadać o około 20% rocznie. W przypadku firm wysokość dofinansowania może wynieść obecnie do 50% nakładów.

Co zrobić aby przystąpić do programu?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach PONE najłatwiej jest skontaktować się z firmą MAREL. Nasz przedstawiciel przygotuje niezbędne dokumenty, złoży je w urzędzie, będzie też monitorował proces rozpatrywania wniosku i przydzielania dotacji. Przygotuje również ofertę wymiany kotłowni oraz instalacji.
Ważną korzyścią takiego rozwiązania jest to, że wykonując nową kotłownię w ramach PONE przy współpracy z firmą MAREL klient nie musi angażować środków własnych, gdyż firma we własnym zakresie rozlicza się z miastem z wykonanych prac.
Jeżeli natomiast klient będzie składał wniosek i modernizował kotłownię samodzielnie, musi sam przebrnąć przez formalności oraz sam sfinansować całe przedsięwzięcie. Będzie musiał też złożyć wniosek rozliczeniowy wraz z potwierdzeniem zapłaty i czekać na zwrot kosztów z urzędu.

Ile trwa okres oczekiwania na zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie?

Jeżeli wniosek jest kompletny – a o to dbają pracownicy firmy MAREL – kontrola przedwykonawcza z urzędu powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, zaś realnie umowa powinna być gotowa od 30 do 90 dni (w zależności od ilości wniosków i okresu sezonu).

Jak szybko od zatwierdzenia wniosku mogą Państwo przystąpić do modernizacji instalacji grzewczej?

Firma MAREL od podpisania umowy jest w stanie wykonać prace naprawdę szybko. Zależy to oczywiście od ustaleń z klientem, ale zwykle prace rozpoczynają się już po upływie 1 do 4 tygodni.

Ile może potrwać modernizacja?

Realizacja zadania trwa przeciętnie od 1 do 3 dni w zależności od zakresu prac – np. czy modernizacji poddawana jest sama kotłownia czy wraz z instalacją grzewczą w całym domu.

Wszystkich, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na modernizację instalacji grzewczej w ramach PONE zapraszamy do kontaktu z firmą MAREL poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.