Ciepłe drzwi na taras lub balkon – jakie wybrać?

Drzwi tarasowe łączą przestrzeń mieszkalną z ogrodową oraz optycznie powiększają pomieszczenie. Jednak oprócz funkcji dekoracyjnej muszą jeszcze ochronić nas przed czynnikami atmosferycznymi. Jakie więc kupić drzwi tarasowe?

Ciepłe drzwi na taras lub balkon – jakie wybrać

Szczelne drzwi tarasowe czy balkonowe chronią pomieszczenia przed ucieczką ciepła z pomieszczeń i napływem zimnego powietrza z zewnątrz, tym samym zmniejszają rachunki za ogrzewanie oraz odciążą nieco system grzewczy. Wybierając drzwi, musimy porównać ich najważniejsze parametry techniczne: wodoszczelność (odporność na wody opadowe), przepuszczalność (infiltracja powietrza), odporność na obciążenie wiatrem i współczynnik przenikania ciepła.

Parametry drzwi tarasowych i balkonowych

O ilości ciepła uciekającego przez okna informuje nas współczynnik przenikania ciepła Uw. Im niższa jest jego wartość, tym drzwi będą cieplejsze. Wodoszczelność określa stopień zabezpieczenia wnętrza konstrukcji okiennej przed przedostawaniem się deszczu do środka w zależności od siły wiatru. Istotny jest również parametr odporności na obciążenie wiatrem – im okno jest bardziej sztywne, tym lepie przeciwstawia się sile wiatru. Klasę odporności należy dobierać w zależności od rejonu kraju, w którym mieszkamy, oraz wysokości, na jakiej drzwi będą zamontowane.

Różne potrzeby – różne parametry drzwi

W domu energooszczędnym – drzwi tarasowe w budynkach energooszczędnych powinny odznaczać się jak najlepszą izolacyjnością termiczną – dotyczy to zarówno szyb, jak i całych drzwi. Mogą to być drzwi z PVC, o profilach minimum 5-komorowych, ale najlepiej zamontować 6-7-komorowe. Dobrze, jeśli jedna z komór wypełniona jest materiałem termoizolacyjnym, np. pianką poliuretanowa. Takie drzwi mogą mieć tzw. komorę próżniową wypełnioną rozrzedzonym powietrzem. Drewniane ramy drzwi również mogą mieć przekładkę termoizolacyjną lub wewnętrzną warstwę drewna o małej gęstości. Niektóre drzwi drewniane mają zewnętrzne nakładki termoizolacyjne, np. z profili aluminiowych i pianki poliuretanowej. W „ciepłych” drzwiach powinny być zamontowane pakiety szybowe o współczynniku przenikania ciepła Ug wynoszącym minimum 1,0 W/(m2·K), a najlepiej 0,7 lub 0,5 W/(m2·K). Najważniejszy jest jednak współczynnik Uw określający przenikalność cieplną całych drzwi, razem z ramą. Dziś standardem są drzwi o Uw bliskim 1,0 W/(m2·K), ale nie brak jest modeli o Uw równym 0,8 W/(m2·K).

Od południa – najlepiej zamontować drzwi, które będą zdolne pozyskiwać jak najwięcej ciepła z promieniowania słonecznego. W ten sposób wspomogą system grzewczy  w domu – nagrzeją nam wnętrze za darmo. Zdolność pozyskiwania ciepła zależy przede wszystkim od rodzaju szyb – określa je współczynnik całkowitej przepuszczalności cieplnej g. Im wyższa jest jego wartość, tym lepiej. Pamiętajmy jednak, aby montując takie drzwi, zainstalować osłony okienne, aby w upalne dni nie dochodziło  do przegrzania pomieszczeń.

Od zachodu – warto zamontować drzwi o zwiększonej odporności na obciążenia wiatrem, np. o klasie C2, gdyż w naszym klimacie od zachodu wieją silniejsze wiatry.

W domu z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – drzwi powinny być maksymalnie szczelne. Kupmy więc model o jak najmniejszej przepuszczalności powietrznej. Najlepsze będą te o klasie nie niższej niż 4.