Abc Ogrzewania

Czy fotowoltaika w Polsce dobrze się sprzedaje?

W samym 2016 roku powstało ponad 101 000 kW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ok. 73 000 kW w mikroinstalacjach (o mocy do 10 kW) – czyli w zdecydowanej większości, w małych domowych instalacjach...

Czy pompy ciepła sprzedają się w Polsce?

Wyniki badań pokazują wyraźnie, że z roku na rok, zainteresowanie pompami ciepła jest coraz większe. Może to świadczyć również o rosnącym zaufaniu inwestorów do tego sposobu ogrzewania domów....

Błędy w instalacjach pomp ciepła

Błędy w instalacjach pomp ciepła

Większość problemów w instalacjach pomp ciepła wynika z ich niewłaściwej obsługi. Są one niegroźne, bo zostaną...

Niedopasowana moc pompy ciepła

Niedopasowana moc pompy ciepła

Jeśli moc naszej pompy ciepła będzie zbyt mała lub duża, możemy spodziewać się problemów, które mogą pojawić się...

Czy powietrzna pompa ciepła wystarczy?

Czy powietrzna pompa ciepła wystarczy?

Aby odpowiedzieć na te podstawowe pytania, przyjrzyjmy się dokładniej powietrznej pompie ciepła i warunkom, w jakich będzie...

Jak zamontować sondy do gruntowych pomp ciepła?

Wykorzystywanie energii geotermalnej za pomocą pionowych sond geotermalnych przeżywa rozkwit w ostatnich latach. Najczęściej...

GWPC - koszty inwestycyjne i

GPWC – koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Inwestycja związana z wentylacją mechaniczną opartą o GPWC dla domu jednorodzinnego o powierzchni ok. 150 m2 kształtuje się...

Jak układać GPWC

Jak układać rurowy GPWC?

Spadek rurociągu powinien wynosić w kierunku przepływu co najmniej 2%. Odpływ kondensatu lub studzienkę zbierającą...