Dom energooszczędny

Dom jako kompletny system
16.03.2016 13:34

Dom jako kompletny system

Wszystkie elementy budynku należy potraktować jako jeden system – pompa ciepła nie byłaby tak efektywna, gdyby nie staranne ocieplenie przegród zewnętrznych i zastosowanie w całym domu niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego. Korzyść wynikająca z jednoczesnego zastosowania wszystkich rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło jest większa, niż suma korzyści, jakie dawałoby każde z nich osobno.

Dom energooszczędny - bryła, kształt, dach
16.01.2016 18:28

Dom energooszczędny – bryła, kształt, dach

Aby dom był energooszczędny musi być wybudowany z nowoczesnych materiałów budowlanych. Nie mniej ważny od nich jest odpowiedni projekt, ponieważ nie każdy budynek spełni warunek energooszczędności.

Lokalizacja domu energooszczędnego
3.01.2016 18:45

Lokalizacja domu energooszczędnego

Usytuowanie budynku mieszkalnego jest bardzo istotne ze względu na jego przyszłą oszczędną eksploatację. Gdzie zbudować dom energooszczędny?

Dom energooszczędny usytuowany względem stron świata
20.12.2015 13:10

Dom energooszczędny usytuowany względem stron świata

Optymalnym rozwiązaniem lokalizacji budynku energooszczędnego na działce jest maksymalna ekspozycja domu i elementów pozyskiwania energii odnawialnej na słońce. Właściwa orientacja domu jest jednym z podstawowych kryteriów jego funkcjonowania.

01
23.09.2015 13:27

Dyrektywa efektywności energetycznej ErP – czym jest i czemu służą etykiety energetyczne?

Już od 26 września 2015 roku sprzedawcy i instalatorzy będą musieli informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń. Wielu z nas zastanawia się czym jest Dyrektywa efektywności energetycznej, w skrócie ErP (Energy-related-Products) i po co jest nam potrzebna?

fot. Viessmann
21.09.2015 14:39

Jak mądrze wybrać pompę ciepła, kolektory słoneczne czy moduły fotowoltaiczne?

Urządzenia zasilane z odnawialnych źródeł energię, takie jak pompy ciepła, kolektory słoneczne lub moduły fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne. Do ich stosowania zachęcają nas względy ekologiczne i wizja niższych kosztów ogrzewania budynku oraz zakupu energii elektrycznej, a także możliwość skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań na zakup i montaż tego typu urządzeń oraz instalacji. Aby zakup pompy ciepła, kolektorów słonecznych czy modułów fotowoltaicznych okazał się dobrą decyzją, warto z rozwagą podejść do wyboru producenta i zwrócić szczególną uwagę na jakość oferowanych urządzeń.

fot. Fotolia.com
25.08.2015 20:30

Koszt energii elektrycznej – ile kosztuje kWh prądu?

Warto kontrolować zużycie prądu, zwłaszcza że koszt energii elektrycznej nie należy do najniższych. Możemy bowiem sporo zaoszczędzić np. dzięki zmianie przyzwyczajeń, jak również przez zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. W niektórych sytuacjach możemy poszukać bardziej radykalnych rozwiązań, które w znacznym stopniu uniezależnią nas od dostawcy prądu z sieci, np. przez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej.

koszty-ogrzewania-domu-viessmann
7.08.2015 23:06

Koszty ogrzewania domu – co warto wiedzieć?

Koszty ogrzewania domu są jednym z najważniejszych, a często najważniejszym kryterium wyboru sposobu ogrzewania nowego jak i modernizowanego domu czy mieszkania. Warto więc wiedzieć, co wpływa na ich wysokość.

fot. Fotolia.com
7.08.2015 22:35

Nowe warunki techniczne – co warto wiedzieć budując ciepły dom?

Z początkiem 2014 r. weszły w życie nowe Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określają one m.in. maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu. W kolejnych latach wartości te będą stopniowo ulegać zaostrzeniu. Jakie warunki powinny spełniać przegrody domu, aby powstał on zgodnie z obowiązującymi przepisami?

fot. Viessmann
4.08.2015 17:55

OZE – odnawialne źródła energii w domach jednorodzinnych

Odnawialne źródła energii to niewątpliwie przyszłość systemów grzewczych w naszych domach. Już dziś energia odnawialna z powodzeniem wykorzystywana jest m.in. do ogrzewania wnętrz oraz wody użytkowej, wypierając stopniowo tradycyjne paliwa kopalne.

Zobacz nas Facebook Facebook Google + Google +Twitter Twitter