Co to są F-gazy?

Zmiany klimatyczne na Ziemi zmuszają nas do szukania rozwiązań, które ograniczą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, takich jak na przykład F-gazy stosowane w pompach ciepła.

Efekt cieplarniany

Gazy cieplarniane, nazywane również gazami szklarniowymi, znajdują się w atmosferze Ziemi i przyczyniają się do ocieplania klimatu, tj. do podwyższanie się temperatury na Ziemi. Im więcej gazów cieplarnianych znajduje się w atmosferze, tym zwiększa się tzw. efekt cieplarniany.

Na czym polega efekt cieplarniany?

Każdy sam to może zobaczyć to w swoim samochodzie, który zostawimy na słońcu. Promienie słoneczne wpadają do środka i nie mogą wydostać się na zewnątrz. W znacznym stopniu zatrzymywane są przez szybę wewnątrz pojazdu. W efekcie tego rośnie temperatura w naszym samochodzie. Podobnie wygląda efekt cieplarniany na Ziemi. Promienie słoneczne przechodzą przez atmosferę i docierają do Ziemi. Część tego promieniowania Ziemia odbija, a część zamieniana jest na ciepło. Ogrzana powierzchnia Ziemi emituje własne promieniowanie. I tu przechodzimy do sedna…
Odpite promieniowanie słoneczne i promieniowanie Ziemi stara się uciec w kosmos. Trafia jednak na gazy cieplarniane, które zatrzymują jego część – pochłaniają promieniowanie. I, sporą część tej energii wypromieniowują z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi.
Podsumowując, gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, w wyniku czego zwiększa się temperatura na jej powierzchni.

 

 

Gazy cieplarniane

Są to gazy występujące w atmosferze Ziemi, które przyczyniają się do ocieplania klimatu, takie jak:
para wodna (H2O),
dwutlenek węgla (CO2)
dwutlenek siarki (SO2),
metan (CH4),
podtlenek azotu (N2O),
ozon (O3),
gazy fluorowane, tzw. F-gazy, stosowane między innymi w pompach ciepła
i inne.

Gazy te przedostają się do atmosfery ze źródeł naturalnych, np. aktywność wulkanów oraz antropogenicznych – czyli w wyniku działalności człowieka, np. spalanie paliw kopalnych, przemysł, rolnictwo. I przyczyniają się do zmiany klimatu na Ziemi.
F-gazy są to substancje chemiczne wytworzone przez człowieka, stosowane jako czynnik obiegowy w pompach ciepła – tzw. czynnik chłodniczy, np. R410A. Ich produkcja i zużycie na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie, przyczyniając się do zmiany klimatu. W jakim stopniu przyczyniają się do ocieplenia klimatu opisuje tzw. Współczynnik ocieplenia globalnego: GWP (Global Warming Potential).
GWP porównuje siłę oddziaływania danego gazu na ocieplenie klimatu z siłą oddziaływania dwutlenku węgla.
GWP oblicza się na podstawie potencjału wpływu na efekt cieplarniany 1 kilograma danego gazu cieplarnianego w okresie 100 lat, w porównaniu z 1 kilogramem CO2.
Tak więc, GWP dla CO2 wynosi: 1,
dla czynnika chłodniczego R407C, GWP wynosi: 1 774
dla czynnika chłodniczego R410A, GWP wynosi: 2 088
czynnik R23, GWP: 14 800

Łatwo się domyślić, że im wyższy współczynnik GWP, tym dana substancja ma wyższy potencjał i wpływ na potęgowanie efektu cieplarnianego na Ziemi. Przykładowo: R410A, GWP: 2 088 => 1 kg czynnika R410A oddziałuje na ocieplenie klimatu tak jak 2 088 kg CO2.

Podsumowując, F-gazy należą do tzw. fluorowanych gazów cieplarnianych, które w dużym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu.
Zapobieganie przedostawaniu się ich do atmosfery jest więc bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które mają wpływ na klimat Ziemi.

 

Zobacz również:
Obowiązek rejestracji pompy ciepła >
Zarejestrowałeś już swoją pompę ciepła ? UWAGA NA WYSOKIE KARY ! >
Kto może instalować i serwisować pompę ciepła ? >